Helder Nunspeet
Burgerinitiatief Helder Nunspeet

19.09.2023

huis aan huis 19-09-2023

Brood en spelen

De afgelopen twee weken mochten de fractievoorzitters van de twee grootste Nunspeetse politieke partijen een colomn schrijven in de Nunspeet Huis aan Huis . Afgesproken of toeval ?? Ik hou het maar op het laatste . Toch zijn uit beide colomns overeenkomsten te halen .

Gemeente belang heeft op haar eigen site staan  ; 

Onze kracht is met eigen mensen en middelen lokale politiek te bedrijven . Geen belangenbehartiging voor een specifieke doelgroep : wij zijn niet conservatief , progressief of liberaal , maar voor de inwoners .

In de column van de fractievoorzitter van Gemeentebelang wordt geadviseerd om open te blijven staan voor een gesprek om samen ( politiek en inwoners ) tot een gedragen besluit te komen .En dat is nu juist wat de Nunspeetse burger veelal niet zo voelt ……. Het is een farce , gebakken lucht en niets waard als de bewoner het niet zo ervaart/voelt.

Het bruggetje naar de column van de SGP is snel gemaakt .Daarin wordt beweerd dat  ‘’ gehoord voelen iets anders is dan je zin krijgen ‘’ Een hele juiste opmerking , maar veel burgers ervaren dat ‘’ aangehoord worden iets anders is dan zich écht gehoord voelen !!'’
En zo gaat het ook bij de 5 minuten spreektijd die je als ingezetene van Nunspeet krijgt om je verhaal te doen op de commissie vergadering . 
Niets waard en nietszeggend . Bespaar je de moeite zou ik de burger bijna willen adviseren .

Dat je dan nog vol trots durft te beweren dat Nunspeet dit inspreekmoment waarschijnlijk als enige heeft  ,snap ik niet . Ik zou het willen omdraaien ‘’ Wees als ingezetene van iedere andere gemeente dan Nunspeet blij en trots dat jullie gemeentelijke politiek dit NIET heeft !!'’

‘’ De gemeente heeft echter het belang van de samenleving te dienen waarbij inspraak een belangrijk onderdeel is ‘’ (citaat SGP)
  Nogmaals als de burger dit niet zo ervaart en zich niet serieus genomen voelt is het niets waard .

Terug naar de titel ‘’ Brood en spelen ‘’ Dit betekend letterlijk  ‘’ eten en amusement ‘’ en wordt vaak spottend gebruikt in de betekenis van ‘’ de dingen waarmee je het volk bezig houdt ‘’.
Deze titel slaat dan ook op de politieke praktijk in Nunspeet om de gunst van het volk ( de gemeente burger ) te winnen .

Wanneer je dergelijke columns laat publiceren , gaat het in het brein van de mensen zitten en gaan mensen op den duur ook geloven wat de politiek zegt . Zo werkt dat met politiek .

Het vertrouwen in de landelijke politiek neemt sterk af . In de gemeentelijk politiek zal dat niet anders zijn , zeker niet als je de inwoners ‘’aanhoort , maar niet echt hoor en niet serieus neemt .'’

Burger initiatief Helder Nunspeet 

Admin2 - 19:34 @ Publicaties krant | 1 opmerking

  1. sjaan

    20.10.2023

    klinkers op de Oenenburgweg is er ook doorgeduwd. Hele buurt was tegen, .het zou zogenaamd veiliger worden
    afsluiting Oosteinderweg ook zo iets belachelijks.nu moeten buurtbewoners omrijden om de rondweg te kunnen pakken

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments