Helder Nunspeet
Burgerinitiatief Helder Nunspeet

06.11.2023

huis aan huis 31-10-2023

“Het circus in Nunspeet blijft wel heel lang hangen”.
Een circus blijft meestal een paar dagen in een dorp om daar hun voorstellingen te geven voor de
plaatselijke bevolking en vervolgens door te reizen naar het verderop gelegen dorp om daar hetzelfde
kunstje te toen. “Het circus in Nunspeet blijft wel heel lang hangen”.
Afgelopen maandag was het circus weer neergestreken in de grote vergaderzaal van het
gemeentehuis om daar weer een voorstelling te geven.
Omwonenden/bedrijven van de Elspeterweg 44 mochten hun verhaal doen over het voornemen van
plaatsing van eerst 80 minderjarige vluchtelingen op deze locatie en daarna voor onbepaalde tijd
arbeidsmigranten erin. Vele bewoners hadden zo hun redenen ernstig te twijfelen aan het succesvol
slagen van de operatie maar als de initiatiefnemer/projectontwikkelaar, van wie de naam veelal maar
niet genoemd wordt, en als de wethouder hierbij betrokken is, dan mag/kan zo’n dergelijke operatie
al niet meer mislukken, zo lijkt het.
De verbouwingen binnen het pand zijn al in volle gang en voortvarend is begonnen met het kappen
van bomen bij de opvanglocatie aan de Elspeterweg terwijl de officiële beslissing door de Nunspeetse
politiek over het al dan niet doorgaan van deze operatie, zogenaamd nog niet eens genomen is!
Ook dit riekt weer naar vriendjespolitiek en handjeklap in een afgelegen kantoortje al dan niet binnen
de Nunspeetse arena.
De wethouder probeert als een geoefend jongleur de ballen in de lucht te houden door de insprekers
weer die dingen toe te zeggen waarvan hij weet dat ze die dingen graag willen horen, dit met
“instemmende “knikken” van de directeur van dit circus.
Terug naar afgelopen maandag: Ook nu weer door de bewoners aangegeven: Geen inspraak, geen
burgerparticipatie, selectieve postbezorging, belangenverstrengeling, vooraf al bepaald……
De omwonenden/bedrijven bij de Elspeterweg 44 doen hun uiterste best de politici te overtuigen van
hun zaak maar de politici hebben meer oog voor het toetsenbord van hun tablet/smartphone dan
voor hun inwoners. De paralellen stapelen zich maar op…..
Hoe lang blijft het circus nog in Nunspeet? Ik ben bijna geneigd te zeggen: Ik hoop nog lang, ik kan
niet wachten op de volgende “nieuwe act”.
Helder Nunspeet.

Admin2 - 19:43 @ Publicaties krant