Helder Nunspeet
Burgerinitiatief Helder Nunspeet

16.12.2023

Huis aan Huis 15-12-2023

Beste lezer,

Het kan u niet ontgaan zijn dat Helder Nunspeet de afgelopen maanden regelmatig de publiciteit heeft gezocht om aan te geven dat zij haar bedenkingen heeft over de gang van zaken binnen het Nunspeetse gemeentebestuur.

Nunspeet schijnt niet uniek te zijn in deze: RTL Nieuws heeft een onderzoek gedaan naar integriteitsschendingen bij Nederlandse gemeenten. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er in Nederland 100 burgemeesters, wethouders en raadsleden in opspraak zijn. De slogan “Integriteit is een black box” werd ook aangehaald. In het laatste artikel van Helder Nunspeet werd al aangeven dat het op dit moment 24 dossiers heeft ontvangen. Deze dossiers zijn besproken met de betrokkenen en hiervan is verslaglegging gedaan. Dit zijn niet alleen dossiers van op zichzelf staande individuen, maar soms zijn bij één dossier vele tientallen mensen betrokken. Helder Nunspeet zit inmiddels in de afrondende fase van de eerste 17 dossiers van het onderzoek en willen het verzameldossier (Versie 1.0) overhandigen aan o.a. onze Burgemeester. Onze Burgemeester had in een eerder stadium al aangegeven geen aanleiding te zien om naar de gang van zaken een extern onderzoek te willen laten instellen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat Helder Nunspeet heeft verricht, stellen wij wél voor om - een door beide partijen goedgekeurd, onpartijdig en onafhankelijk - extern onderzoeksbureau in te schakelen met de vraag deze eens te laten kijken naar de bestuurlijke Nunspeetse problematiek en aangeboden dossiers. Mooi om te lezen dat het niet alleen Helder Nunspeet opvalt dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling binnen het Nunspeetse gemeentebestuur, maar dat meerdere burgers zo hun bedenkingen hebben.

Onlangs hebben wij allemaal in een column in Huis aan Huis kunnen lezen dat er door de Nunspeetse politiek (lees: Burgemeester) iemand is ingehuurd om het “proces ondernemersfonds” te evalueren. Deze onderzoeker schijnt niet geheel onpartijdig te zijn en blijkt uit de vriendjespolitieke vijver uit het Barneveldse verleden van de Burgemeester te komen. Of deze zaak stinkt zal de toekomst wellicht uit moeten wijzen, maar er zit naar onze mening wel een luchtje aan.

Terug naar de boodschap die Helder Nunspeet wil afgeven: Mooi dat deze maatschappelijke discussies gevoerd worden met als doel het bevorderen van transparantie, een gelijke behandeling van iedere inwoner door het bestuur van de gemeente Nunspeet en herstel van vertrouwen in de lokale politiek.                                      Helder Nunspeet wenst iedereen warme en waardevolle feestdagen toe en op naar een “Helder Nunspeet 2024” in alle opzichten.

Helder Nunspeet

Admin - 13:40 @ Publicaties krant | Een opmerking toevoegen